CFGS Gestió de Vendes i Espais Comercials

Realitzar la gestió d’operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis utilitzant l’investigació comercial, polítiques de màrqueting i màrqueting digital.

Professors destacats:

Leonora Bueno
Llicenciada en Informàtica. Administradora de Plataforma Moodle
Marc Massana
Llicenciat de Traducció i Interpretació en anglès i rus. Màster de Formació Inicial del Professorat de Secundària
Juan Carlos Chicharro
Llicenciat en ADE, Diplomat en Ciències Empresarials
Pilar Gobierno
Llicenciada en Ciències de la Informació, Màster en Direcció de Màrqueting

Per què Gestió de Vendes i Espais Comercials?

Estudiar Gestió de Vendes i Espais comercials és realitzar una ferma aposta de futur per integrar-se laboralment en l’àmbit productiu de la nostra economia amb major nombre d’empreses i treballadors del país, el comerç. Un sector que, com a conseqüència dels canvis substancials que està experimentant en els darrers temps, reclama de manera urgent especialistes que tinguin coneixements específics de màrqueting, dominin els procediments de logística i de control de qualitat associats al seu sector, i incorporin a la seva activitat quotidiana l’ús intensiu de les noves tecnologies i de la comunicació.

Descarrega i presenta el full de preinscripció abans de l'1 de juny

Full de Preinscripció CFGS

Documentació per a la preinscripció:

 1. Fotocòpia DNI
 2. Fotocòpia targeta sanitària
 3. Resguard títol dels últims estudis finalitzats (Batxillerat ó equivalent Prova d’accés a CFGS…)

Cursant aquests estudis amb Centre d’Estudis Prat disposaràs de...

Escull Centre d’Estudis Prat

Al Cicle de Grau Superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials aprendràs a realitzar la gestió d’operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis amb coneixements d’investigació comercial, polítiques de màrqueting i màrqueting digital. A més dominaràs els processos associats a l’organització la implantació i l’animació d’espais comercials, i de logística d’aprovisionament.

Pots aconseguir...

Competències específiques

 • Planificar i obtenir recursos financers per a constituir i impulsar una empresa de caràcter comercial, tot procurant la seva rendibilitat econòmica i financera.
 • Assistir en l’elaboració i seguiment de polítiques i plans de màrqueting.
 • Planificar i desenvolupar accions de màrqueting digital.
 • Obtenir i analitzar informació fiable dels mercats.
 • Organitzar i supervisar la implantació d’espais comercials i el muntatge d’aparadors tot definint-ne el disseny i els materials a emprar.
 • Controlar la implantació de productes i/o serveis i el desenvolupament d’accions promocionals en espais comercials.
 • Elaborar el plans de vendes i gestionar la comercialització i la venda de productes i/o serveis així com l’atenció al client.
 • Constituir equips de venda mitjançant la selecció, formació, motivació i remuneració dels seus integrants així com supervisar la seva evolució.
 • Realitzar l’aprovisionament de materials i mercaderies en els plans de producció i distribució.
 • Gestionar el trànsit de mercaderies en un magatzem tot garantint la seva integritat i optimització d’espais i rotació.
 • Poder comunicar-se amb fluïdesa en llengua anglesa.

I a partir de segon...

Professorat en actiu i especialment vinculat als àmbits econòmics de les matèries que imparteixen.

Pràctiques en torn de matí per garantir-ne la seva realització en l’horari habitual d’activitat de les empreses reconegudes del sector.

Conferències d’experts sectorials i sortides formatives

I després del cicle què?

Sortides professionals

Borsa de Treball Pròpia

Treball com a tècnic als departaments de màrqueting, de gestió comercial, investigació de mercat, compravenda, marxandatge, comunicació, així com en el sector de la publicitat.

Sortides Professionals del Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials

 • Cap de vendes
 • Representant comercial
 • Agent comercial
 • Encarregat de botiga
 • Encarregat de secció d’un comerç
 • Coordinador de comercials
 • Supervisor de telemàrqueting
 • Merchandiser
 • Aparadorista comercial
 • Dissenyador d’espais comercials
 • Responsable de promocions al punt de venda
 • Especialista en implantació d’espais comercials
Cicles Formatius de Grau Superior

Obtenir Doble titulació

Amb un any més pots obtenir la doble titulació en Màrqueting i Publicitat

Sortides universitàries

Anar a la Universitat

L’obtenció d’aquest títol, t’obre la porta a accedir a la Universitat mitjançant una prova d’accés per ampliar els teus coneixements en la matèria o carreres afins i permet la convalidació d’assignatures

Sortir a l’estranger

Si vols viure, treballar fora, aprendre un idioma i conèixer un nou país, es tracta d’una experiència molt enriquidora.

Pla Docent

Tutor/a: Marc Massana

AsignaturaDuracióProfessor/a
Mòd.3: Gestió econòmica i financera de l’empresa132 hores

UF1: Emprenedoria, creació d’empresa, i inversió i finançament44 horesMerche Fernández
UF2: Operativa de compravenda i tresoreria44 horesMerche Fernández
UF3: Comptabilitat i fiscalitat empresarial44 horesMerche Fernández
Mòd. 4: Investigació comercial132 hores

UF1: Planificació de a investigació comercial33 horesMerche Fernández
UF2: Fase exploratòria de la investigació comercial33 horesMerche Fernández
UF3: Fase concloent de la investigació comercial33 horesMerche Fernández
UF4: Tractament, anàlisi i conclusions33 horesMerche Fernández
Mòd.8: Politiques de màrqueting165 hores

UF1: Organització comercial33 horesFerran Farras/Lluís García
UF2: Màrqueting estratègic33 horesFerran Farras
UF3: Màrqueting operacional66 horesFerran Farras
UF4: Pla de màrqueting33 horesFerran Farras
Mòd.10: Anglès132 hores

UF1: Anglès tècnic132 horesMarc Massana
Mòd.11: Màrqueting digital132 hores

UF1: Eines de màrqueting digital66 horesLeonora Bueno
UF2: Pla de màrqueting digital66 horesLeonora Bueno
Mòd.12: Formació i orientació laboral 99 hores

UF1: Incorporació al treball66 horesCarmel Puighermanal
UF2: Prevenció de riscos laborals33 horesCarmel Puighermanal
Aquet cicle es nou,estem pendents de rebre informació del Departament d'Ensenyament. El segon curs comença el curs 2016/17

Descobreix el Centre d’Estudis Prat

No et quedis sense plaça i sol·licita informació trucant al 93 215 58 52

INFORMA'T