CFGS Administració i Finances

Operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals, financers i logístics.

Professors destacats:

Arantxa Martínez
Llicenciada en ADE. Màster en Direcció Financera i Fiscal. Postgrau Agent Desenvolupament Internacional
Leonora Bueno
Llicenciada en Informàtica. Administradora de Plataforma Moodle
Imma García
Llicenciada en ADE. Màster en Direcció de Recursos Humans, Direcció Econòmic Financera i Comptabilitat Superior
Juan Carlos Chicharro
Llicenciat en ADE, Diplomat en Ciències Empresarials

Per què Administració i Finances?

Estudiar Administració i Finances és realitzar una ferma aposta per una formació de reconeguda transversalitat, i per tant per una opció de futur que combina una formació general vàlida per nombrosos sectors de l’economia, amb una notable capacitat d’afrontar exigències de caràcter més específic.

Descarrega i presenta el full de preinscripció abans del 31 de maig

Full de Preinscripció CFGS

Documentació per a la preinscripció:

 1. Fotocòpia DNI
 2. Fotocòpia targeta sanitària
 3. Resguard títol dels últims estudis finalitzats (Batxillerat ó equivalent Prova d’accés a CFGS…)

Administració i Finances amb opció d'FP DUAL

ACONSEGUEIX UN CONTRACTE LABORAL O BECA ESTUDIANT!

La formació DUAL és la modalitat de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en la qual l’estudiant esdevé aprenent tot combinant la seva formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa mitjançant un CONTRACTE LABORAL O BECA.

Els centres educatius i les empreses col·laboradores comparteixen les responsabilitats formatives per tal que els ensenyaments professionals d’Administració i Finances s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

És per aquesta raó, que l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances realitza entre 970 i 990 hores de formació a l’empresa sota la supervisió del propi centre.

 • Impulsar la integració laboral dels alumnes millorant-ne el seu procés d’aprenentatge.
 • Garantir als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances una font d’ingressos econòmics que asseguri la seva contribució als costos associats de la seva formació.
 • Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca.
 • Desenvolupar el potencial professional dels alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances tot aprenent en situacions reals de treball.
 • Incrementar les possibilitats de contractació atenent a l’experiència adquirida i la valoració realitzada per les empreses.
 • Poder sufragar bona part dels teus estudis mitjançant Beca o Contracte laboral.

1r Curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances

 • 1r i 2n trimestre, estada de l’alumne/a exclusivament al centre educatiu.
 • 3r trimestre, estada de l’alumne/a al centre educatiu i a l’empresa.

2n Curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances

Mitjançant una entrevista personalitzada amb la persona responsable del Departament empresa-escola.

Centre d’Estudis Prat té un departament Empresa-Escola destinat exclusivament a cercar les millors pràctiques per cadascun dels seus alumnes com també, per vetllar per la qualitat impartida en els centres de treball on és destinat l’alumnat.

De manera conjunta amb els tutors responsables de cada grup, tot alumne/a del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances és entrevistat i aconsellat a fi de garantir la màxima eficiència d’un procés de futur fonamental, que inclou prèviament la realització i estudi d’un Test de Competències personals.

Perquè els resultats i els anys d’experiència ens avalen!

L’índex d’inserció laboral al nostre centre és superior a la mitjana de Catalunya.

Centre d’Estudis Prat és una institució amb més de 40 anys d’experiència en la Formació Professional i en conseqüència de col·laboració amb el nostre entorn socioeconòmic.

Més de 200 empreses constitueixen la Xarxa d’Empreses Col·laboradores amb qui hi mantenim un permanent contacte gràcies a la nostra activitat docent fet que sens dubte, en facilita no només unes pràctiques de qualitat per als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances sinó també un grau d’inserció laboral superior a la mitjana catalana.

Els exalumnes d'Administració i Finances t'expliquen la seva experiència!

Nom i cognom: Ariadna Martínez, exalumne de Centre d’Estudis Prat

Estudis al C.E.PratCicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances (2009-2011)

Que fas actualment? Estava treballant a Securitas Direct i acabo de canviar de feina per entrar al departament de vendes de l’empresa suïssa Hilti, que es dedica a la venda d’eines i materials per a la construcció. El meu càrrec és Territory Sales Manager a Barcelona. Sóc la primera dona que ocupa aquest càrrec del gremi d’instal·ladors i la segona a tota Catalunya

Per què vas escollir Prat per realitzar els estudis? Els motius principals pels quals vaig escollir realitzar els meus estudis a Centre d’Estudis Prat van ser les referències d’altres alumnes que ja havien estudiat aquí i l’horari del cicle que volia realitzar. En aquella època ja estava treballant als matins i necessitava estudiar a les tardes, per això l’horari del centre m’anava perfecte.

Com va ser la teva experiència al centre? La meva experiència al centre va ser molt bona. Destacaria sobretot l’oportunitat que dóna de realitzar pràctiques a l’estranger amb l’Erasmus+. Vaig estar 9 setmanes a Nottingham treballant per l’empresa Student Mundial. Un cop finalitzat el període de pràctiques, l’empresa va contractar-me i vaig estar allà durant més de 4 anys.

Per a què t’ha servit l’experiència Erasmus+? Sobretot per créixer professionalment i perfeccionar l’anglès. A més, treballar en l’àmbit internacional m’ha aportat molts coneixements i noves habilitats.

Com veus el teu futur? En un futur, tinc pensament de tornar a treballar fóra d’Espanya, potser marxar a Austràlia per seguir aprenent i continuar la meva experiència internacional allà.

Nom i cognom: Laura Buil, exalumne de Centre d’Estudis Prat

Estudis al C.E.PratCicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances (2010-2012)

Que fas actualment? Estic treballant a GestMusic al departament de Recursos Humans i segueixo estudiant un curs de Gestoria fiscal, laboral i comptable.

Per què vas escollir Prat per realitzar els estudis? Tenia molt bones referències d’alguns companys que havien estudiat amb mi per a realitzar la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior. Sempre havien parlat molt bé del centre.

Com va ser la teva experiència al centre? Estic molt contenta del meu pas per Centre d’Estudis Prat. Els professors són molt propers a l’alumne, sempre vaig sentir que tenia el seu suport i em van animar a superar totes les inseguretats que els joves podem tenir. A més, a la meva promoció hi havia molt bon ambient i vaig fer grans amistats que avui en dia encara segueixen sent-ho.

Per a què t’ha servit l’experiència Erasmus+? Per mi va ser una experiència inoblidable, inclús després de la beca vaig decidir tornar a Londres, vaig quedar-me 3 anys i vaig tenir la sort de trobar feina en el meu camp d’estudi. M’ha donat molta sortida laboral, ja que és un factor que crida l’atenció dels professionals que veuen el currículum, és una experiència molt valorada per les empreses. En primer lloc per l’aprenentatge de l’anglès com a idioma i després perquè crec que valoren que es tracta d’una persona amb iniciativa, segura i capaç de superar els obstacles que et pots trobar en un altra ciutat, el que jo crec que dóna per entès que també superaràs els obstacles i dificultats que et trobis diàriament a la teva feina.

Com veus el teu futur? M’agrada pensar amb un futur amb grans oportunitats, m’agradaria seguir estudiant i especialitzar-me en el meu sector. Vull tenir uns coneixements sòlids i forts per dirigir el meu departament, i perquè no, acabar dirigint la meva empresa algun dia, mai se sap. Com tothom, imagino, vull créixer i arribar al punt més alt de la meva carrera.

Cursant Administració i Finances amb Centre d’Estudis Prat disposaràs de...

Escull Centre d’Estudis Prat

Al Cicle de Grau Superior d’Administració i Finances aprendràs a organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals, financers i logístics d’una empresa pública o privada.

Amb el CFGS d'Administració i Finances pots aconseguir...

Competències específiques del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració i Finances

 • Realitzar la gestió comptable i fiscal de l’empresa, segons les processos i els procediments administratius, aplicant la normativa vigent i en condicions de seguretat i qualitat
 • Supervisar la gestió de tresoreria d’acord amb els procediments determinats
 • Captar recursos financers en el marc de les polítiques d’empresa acordades
 • Estudiar la viabilitat de projectes d’inversió, seguint les normes i protocols establerts
 • Obtenir informació relativa al mercat potencial, el comportament d’un producte o d’una promoció.
 • Tramitar documents o comunicacions internes o externes en els circuits d’informació de l’empresa
 • Elaborar documents i comunicacions a partir d’ordres rebudes, informació obtinguda i/o necessitats detectades
 • Detectar necessitats administratives o de gestió de l’empresa de diversos tipus, a partir de l’anàlisi de la informació disponible i de l’entorn
 • Proposar línies d’actuació encaminades a millorar l’eficiència dels processos administratius en els que intervé
 • Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts en l’empresa
 • Gestionar els processos de tramitació administrativa empresarial en relació a les àrees comercial, financera, comptable i fiscal, amb una visió integradora d’aquests processos
 • Aplicar els processos administratius establerts en la selecció, contractació, formació i desenvolupament dels recursos humans, ajuntant-se a la normativa vigent i a la política empresarial
 • Organitzar i supervisar la gestió administrativa de personal de l’empresa, ajustant-se a la normativa laboral vigent i als protocols establerts
 • Realitzar la gestió administrativa dels processos comercials, duent a terme les tasques de documentació i les activitats de negociació amb proveïdors, i d’assessorament i relació amb el client
 • Atendre als client/usuaris en l’àmbit administratiu i comercial assegurant els nivells de qualitat establerts i ajustant-se a criteris ètics i d’imatge de l’empresa/institució
 • Tramitar i realitzar la gestió administrativa en la presentació de documents en diferents organismes i administracions públiques, en el termini i la forma requerits

I a partir de segon...

Professorat en actiu i especialment vinculat als àmbits econòmics de les matèries que imparteixen.

Pràctiques en torn de matí per garantir-ne la seva realització en l’horari habitual d’activitat de les empreses reconegudes del sector.

Modalitat DUAL. Possibilitat de compaginar els estudis a l’aula amb l’entorn laboral per als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances.

I després del cicle d'Administració i Finances què?

Sortides professionals

Borsa de Treball Pròpia

Treball com a gestor administratiu, gestor comptable, responsable de tresoreria, agent comercial, agent d’assegurances així com, en despatxos professionals, bancs, corredories, i a l’Administració pública.

Sortides Professionals del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració i Finances

Aquest tècnic exercirà la seva activitat en el sector econòmic d’una empresa gran, mitjana o petita, d’àmbit públic o privat, i en organismes públics. Els principals sectors de serveis en els quals exercirà la seva activitat són:

 • Sector financer:
  • Bancs privats i públics
  • Caixes d’estalvi
  • Corporacions i institucions de crèdit i financeres
  • Assegurances
  • Altres serveis financers prestats a les empreses
  • Activitats d’informació sobre la solvència de persones i empreses, i la gestió de cobraments
  • Assessoria jurídica, fiscal i gestoria
  • Servei d’auditoria comptable, econòmica i financera
  • Assessorament i informació sobre l’organització, la gestió i el control empresarial

Aquest tècnic treballarà en equip, a partir de les instruccions donades i realitzarà tasques o funcions més o menys polivalents i amb major o menor responsabilitat en funció de la grandària de l’empresa.

La realitat econòmica exigeix professionals emprenedors que puguin iniciar activitats econòmiques, per la qual cosa és necessari que coneguin les tècniques de gestió i d’administració, els tràmits i les normes administratives que regulen les activitats empresarials, i que siguin capaços d’assimilar i adaptar-se a les noves tecnologies i als sistemes organitzatius.

També han de saber organitzar, administrar, gestionar i controlar una petita empresa, generant la capacitat d’autotreball.

Aquest professional exerceix fonamentalment les funcions i/o subfuncions següents:

Principals ocupacions i llocs de treball:

Amb finalitats d’orientació professional, s’enumeren a continuació les ocupacions i els llocs de treball que es poden exercir quan s’adquireixi la competència professional definida pel títol:

Administratiu d’oficina o de despatx professional, administratiu comercial, administratiu de gestió i de personal, comptable, administratiu de banca i d’institucions financeres, responsable de tresoreria, responsable de sistemes de pagament, responsable de cartera, responsable de valors, responsable d’internacional, administratiu de l’Administració pública, tècnic en gestió de cobraments, auxiliar d’auditoria, agent comercial d’assegurances, de bancs i d’institucions financeres. Gestors administratius.

Cicles Formatius de Grau Superior

Obtenir Doble titulació

Amb un any més pots obtenir la doble titulació en Administració i finances i assistència a la direcció.

Sortides universitàries

Anar a la Universitat

L’obtenció d’aquest títol, t’obre la porta a accedir a la Universitat mitjançant una prova d’accés per ampliar els teus coneixements en la matèria o carreres afins.

Sortir a l’estranger

Si vols viure, treballar fora, aprendre un idioma i conèixer un nou país, es tracta d’una experiència molt enriquidora.

Pla Docent del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració i Finances

Tutor/a: Arantxa Martínez (1r) i Mercedes Fernández (2n)

Asignatura Duració Professor/a
Mòd.1 Comunicació i atenció al client 99 h
UF1: Processos de comunicació oral a l’empresa i atenció al client 33 h Arantxa Martínez
UF2: Processos de comunicació escrita a l’empresa i atenció al client 33 h Arantxa Martínez
UF3: Gestió documental, arxiu i registre 33 h Arantxa Martínez
Mòd.2 Gestió de la documentació jurídica empresarial 99 h
UF1: Organització de la documentació jurídica i empresarial 33 h Arantxa Martínez
UF2: Contractació empresarial 33 h Arantxa Martínez
UF3: Tramitació davant les Administracions Públiques 33 h Arantxa Martínez
Mòd.3 Procés integral de l’activitat comercial 231 h 
UF1: Patrimoni i metodologia comptable 33 h Imma García
UF2: Fiscalitat empresarial 33 h Imma García
UF3: Gestió administrativa de les operacions de compravenda i tresoreria 66 h Imma García
UF4: Registre comptable i comptes anuals 99 h Imma García
Mòd.4 Recursos humans i responsabilitat social corporativa 66 h
UF1: Processos administratius de recursos humans 33 h Arantxa Martínez
UF2: Reclutament i desenvolupament professional 33 h Arantxa Martínez
Mòd.5 Ofimàtica, procés de la informació i màrqueting digital 66 h
UF1: Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades 33 h Leonora Bueno
UF2: Tractament avançat de la informació, arxiu i registre 33 h Leonora Bueno
Mòd.6 Anglès 132 h
UF1: Anglès tècnic 132 h Marta Baró
Mòd.12 Formació i orientació laboral 99 h
UF1: Incorporació al treball 66 h Carmen Gómez
UF2: Prevenció de riscos laborals 33 h Carmen Gómez
Mód.15 Màrqueting empresarial 99 h
UF1: Màrqueting estratègic 33 h Justi Hidalgo
UF2: Màrqueting operacional i pla de màrqueting 33 h Justi Hidalgo
UF5: Les relacions públiques en l’àmbit de l’empresa 33 h Leonora Bueno
Asignatura Duració Professor/a
Mòd. 5 Ofimàtica, procés de la informació i màrqueting digital 66 h
UF3: Gestió de bases de dades, dissenys de fulls de càlcul i integració d’aplicacions 66 h Leonora Bueno
Mòd. 7 Gestió de recursos humans 99 h
UF1: Procés de contractació 33 h Leonora Bueno
UF2: Retribucions, nòmines i obligacions oficials 66 h Leonora Bueno
Mòd.8 Gestió financera 132 h
UF1: Anàlisi i previsió financeres 33 h Ferran Farras
UF2: Productes del mercat financer i d’assegurances 33 h Ferran Farras
UF3: Fonts de finançament i selecció d’inversions 66 h Ferran Farras
Mòd. 9 Comptabilitat fiscal 165 h
UF1: Comptabilitat financera 99 h Mercedes Fernández
UF2: Comptabilitat de costos 33 h Mercedes Fernández
UF3: Anàlisi econòmic, patrimonial i financer 33 h Mercedes Fernández
Mòd. 10 Gestió logística i comercial 99 h
UF1: Planificació de l’aprovisionament 33 h Ferran Farras
UF2: Selecció i control de proveïdors 33 h Ferran Farras
UF3: Operativa i control de la cadena logística 33 h Ferran Farras
Mòd. 11 Simulació empresarial 99 h
UF1: Simulació empresarial 99 h Arantxa Martínez
Mòd. 13 Projecte d’administració i finances 33 h
UF1: Projecte d’administració i finances 33 h Arantxa Martínez
Mòd. 14 Formació en centres de treball 350 h
UF1: FCT pràctiques 350 h Beatriz Ortega
Mòd.15 Màrqueting empresarial 66 h
UF3: Eines pel comerç digital 33 h Leonora Bueno
UF4: El pla del màrqueting digital internacional 33 h Leonora Bueno

Descobreix el Centre d’Estudis Prat

No et quedis sense plaça i sol·licita informació trucant al 93 215 58 52

INFORMA'T