CFGS Administració i Finances a distància

Operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals, financers i logístics.

Administració i Finances a distància

Amb el Cicle Formatiu de Grau Superior Online d’Administració i Finances pots aconseguir una titulació oficial i homologada, realitzant els exàmens presencialment a diferents punts de l’Estat. La nostra oferta de Formació Professional a distància és totalment online.

Estudiar Administració i Finances és realitzar una ferma aposta per una formació de reconeguda transversalitat, i per tant per una opció de futur que combina una formació general vàlida per nombrosos sectors de l’economia, amb una notable capacitat d’afrontar exigències de caràcter més específic.

Descarrega i presenta el full de preinscripció abans del 31 de maig

Full de Preinscripció CFGS

Documentació per a la preinscripció:

 1. Fotocòpia DNI
 2. Fotocòpia targeta sanitària
 3. Resguard títol dels últims estudis finalitzats (Batxillerat ó equivalent Prova d’accés a CFGS…)

Administració i Finances amb opció d'FP DUAL

ACONSEGUEIX UN CONTRACTE LABORAL O BECA ESTUDIANT!

La formació DUAL és la modalitat de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en la qual l’estudiant esdevé aprenent tot combinant la seva formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa mitjançant un CONTRACTE LABORAL O BECA.

Els centres educatius i les empreses col·laboradores comparteixen les responsabilitats formatives per tal que els ensenyaments professionals d’Administració i Finances s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

És per aquesta raó, que l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances realitza entre 970 i 990 hores de formació a l’empresa sota la supervisió del propi centre.

 • Impulsar la integració laboral dels alumnes millorant-ne el seu procés d’aprenentatge.
 • Garantir als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances una font d’ingressos econòmics que asseguri la seva contribució als costos associats de la seva formació.
 • Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca.
 • Desenvolupar el potencial professional dels alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances tot aprenent en situacions reals de treball.
 • Incrementar les possibilitats de contractació atenent a l’experiència adquirida i la valoració realitzada per les empreses.
 • Poder sufragar bona part dels teus estudis mitjançant Beca o Contracte laboral.

1r Curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances

 • 1r i 2n trimestre, estada de l’alumne/a exclusivament al centre educatiu.
 • 3r trimestre, estada de l’alumne/a al centre educatiu i a l’empresa.

2n Curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances

Mitjançant una entrevista personalitzada amb la persona responsable del Departament empresa-escola.

Centre d’Estudis Prat té un departament Empresa-Escola destinat exclusivament a cercar les millors pràctiques per cadascun dels seus alumnes com també, per vetllar per la qualitat impartida en els centres de treball on és destinat l’alumnat.

De manera conjunta amb els tutors responsables de cada grup, tot alumne/a del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances és entrevistat i aconsellat a fi de garantir la màxima eficiència d’un procés de futur fonamental, que inclou prèviament la realització i estudi d’un Test de Competències personals.

Perquè els resultats i els anys d’experiència ens avalen!

L’índex d’inserció laboral al nostre centre és superior a la mitjana de Catalunya.

Centre d’Estudis Prat és una institució amb més de 40 anys d’experiència en la Formació Professional i en conseqüència de col·laboració amb el nostre entorn socioeconòmic.

Més de 200 empreses constitueixen la Xarxa d’Empreses Col·laboradores amb qui hi mantenim un permanent contacte gràcies a la nostra activitat docent fet que sens dubte, en facilita no només unes pràctiques de qualitat per als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances sinó també un grau d’inserció laboral superior a la mitjana catalana.

Els exalumnes d'Administració i Finances t'expliquen la seva experiència!

Nom i cognom: Ariadna Martínez, exalumne de Centre d’Estudis Prat

Estudis al C.E.PratCicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances (2009-2011)

Que fas actualment? Estava treballant a Securitas Direct i acabo de canviar de feina per entrar al departament de vendes de l’empresa suïssa Hilti, que es dedica a la venda d’eines i materials per a la construcció. El meu càrrec és Territory Sales Manager a Barcelona. Sóc la primera dona que ocupa aquest càrrec del gremi d’instal·ladors i la segona a tota Catalunya

Per què vas escollir Prat per realitzar els estudis? Els motius principals pels quals vaig escollir realitzar els meus estudis a Centre d’Estudis Prat van ser les referències d’altres alumnes que ja havien estudiat aquí i l’horari del cicle que volia realitzar. En aquella època ja estava treballant als matins i necessitava estudiar a les tardes, per això l’horari del centre m’anava perfecte.

Com va ser la teva experiència al centre? La meva experiència al centre va ser molt bona. Destacaria sobretot l’oportunitat que dóna de realitzar pràctiques a l’estranger amb l’Erasmus+. Vaig estar 9 setmanes a Nottingham treballant per l’empresa Student Mundial. Un cop finalitzat el període de pràctiques, l’empresa va contractar-me i vaig estar allà durant més de 4 anys.

Per a què t’ha servit l’experiència Erasmus+? Sobretot per créixer professionalment i perfeccionar l’anglès. A més, treballar en l’àmbit internacional m’ha aportat molts coneixements i noves habilitats.

Com veus el teu futur? En un futur, tinc pensament de tornar a treballar fóra d’Espanya, potser marxar a Austràlia per seguir aprenent i continuar la meva experiència internacional allà.

Nom i cognom: Laura Buil, exalumne de Centre d’Estudis Prat

Estudis al C.E.PratCicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances (2010-2012)

Que fas actualment? Estic treballant a GestMusic al departament de Recursos Humans i segueixo estudiant un curs de Gestoria fiscal, laboral i comptable.

Per què vas escollir Prat per realitzar els estudis? Tenia molt bones referències d’alguns companys que havien estudiat amb mi per a realitzar la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior. Sempre havien parlat molt bé del centre.

Com va ser la teva experiència al centre? Estic molt contenta del meu pas per Centre d’Estudis Prat. Els professors són molt propers a l’alumne, sempre vaig sentir que tenia el seu suport i em van animar a superar totes les inseguretats que els joves podem tenir. A més, a la meva promoció hi havia molt bon ambient i vaig fer grans amistats que avui en dia encara segueixen sent-ho.

Per a què t’ha servit l’experiència Erasmus+? Per mi va ser una experiència inoblidable, inclús després de la beca vaig decidir tornar a Londres, vaig quedar-me 3 anys i vaig tenir la sort de trobar feina en el meu camp d’estudi. M’ha donat molta sortida laboral, ja que és un factor que crida l’atenció dels professionals que veuen el currículum, és una experiència molt valorada per les empreses. En primer lloc per l’aprenentatge de l’anglès com a idioma i després perquè crec que valoren que es tracta d’una persona amb iniciativa, segura i capaç de superar els obstacles que et pots trobar en un altra ciutat, el que jo crec que dóna per entès que també superaràs els obstacles i dificultats que et trobis diàriament a la teva feina.

Com veus el teu futur? M’agrada pensar amb un futur amb grans oportunitats, m’agradaria seguir estudiant i especialitzar-me en el meu sector. Vull tenir uns coneixements sòlids i forts per dirigir el meu departament, i perquè no, acabar dirigint la meva empresa algun dia, mai se sap. Com tothom, imagino, vull créixer i arribar al punt més alt de la meva carrera.

Amb el Cicle Formatiu de Grau Superior a distància d'Administració i Finances...

Diferents opcions a l'hora d'escollir les assignatures

Dedica només el temps que tens disponible

Pots combinar-ho amb altres ocupacions

Pots examinar-te a diferents centres de l'Estat

Escull Centre d’Estudis Prat

Al Cicle de Grau Superior d’Administració i Finances a distància aprendràs a organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals, financers i logístics d’una empresa pública o privada. Adquiriràs uns coneixements propers als canvis constants que experimenta el nostre entorn socioeconòmic que de manera habitual s’expressa en xarxa.

El CFGS d'Administració i Finances a distància t'ofereix...

Pla Docent del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració i Finances a distància

Itinerari A - 2 cursos acadèmics

M 1r SEMESTRE Hores M 2n SEMESTRE Hores
1 Comunicació i atenció al client 132h 6 Anglès 132h
5 Ofimàtica i procés de la informació 132h 10 Gestió logística i comercial 99h
15 Màrqueting empresarial 132h 12 Formació i orientació laboral 99h
4 Recursos humans i responsabilitat social corporativa 66h
M 3r SEMESTRE Hores M 4T SEMESTRE Hores
7 Gestió de recursos humans 99h 11 Simulació empresarial 99h
2 Gestió de la documentació jurídica i empresarial 99h 9 Comptabilitat i fiscalitat 165h
8 Gestió financera 132h 13 Projecte d’administració i finances 33h
3 Procés integral de la activitat comercial I 99h 3 Procés integral de la activitat comercial II 132h
14 FCT 350h
Itinerari B - 3 cursos acadèmics

M 1r SEMESTRE Hores M 2n SEMESTRE Hores
1 Comunicació i atenció al client. 132h 6 Anglès 132h
5 Ofimàtica i procés de la informació 132h 12 Formació i orientació laboral. 99h
15 Màrqueting empresarial 132h
M 3r SEMESTRE Hores M 4T SEMESTRE Hores
3 Procés integral de la activitat comercial 231h 4 Recursos humans i responsabilitat social corporativa 66h
2 Gestió de la documentació jurídica i empresarial 99h 7 Gestió de recursos humans 99h
10 Gestió logística i comercial 99h
M 5è SEMESTRE Hores M 6è SEMESTRE Hores
8 Gestió financera 132h 11 Simulació empresarial* 99h
9 Comptabilitat i fiscalitat. 165h 13 Projecte de administració i finances 33h
14 FCT 350h

Assessorament i Reconeixement Professional

Si tens un mínim de 2 anys d’experiència en el sector relacionat amb el Cicle Formatiu de Grau Superior que vols cursar, pots sol·licitar l’acreditació i el reconeixement de determinades assignatures de la formació.

Informa’t sobre els requisits i preus aquí.

Competències del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració i Finances a distància

 • Realitzar la gestió comptable i fiscal de l’empresa, segons les processos i els procediments administratius, aplicant la normativa vigent i en condicions de seguretat i qualitat
 • Supervisar la gestió de tresoreria d’acord amb els procediments determinats
 • Captar recursos financers en el marc de les polítiques d’empresa acordades
 • Estudiar la viabilitat de projectes d’inversió, seguint les normes i protocols establerts
 • Obtenir informació relativa al mercat potencial, el comportament d’un producte o d’una promoció.
 • Tramitar documents o comunicacions internes o externes en els circuits d’informació de l’empresa
 • Elaborar documents i comunicacions a partir d’ordres rebudes, informació obtinguda i/o necessitats detectades
 • Detectar necessitats administratives o de gestió de l’empresa de diversos tipus, a partir de l’anàlisi de la informació disponible i de l’entorn
 • Proposar línies d’actuació encaminades a millorar l’eficiència dels processos administratius en els que intervé
 • Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts en l’empresa
 • Gestionar els processos de tramitació administrativa empresarial en relació a les àrees comercial, financera, comptable i fiscal, amb una visió integradora d’aquests processos
 • Aplicar els processos administratius establerts en la selecció, contractació, formació i desenvolupament dels recursos humans, ajuntant-se a la normativa vigent i a la política empresarial
 • Organitzar i supervisar la gestió administrativa de personal de l’empresa, ajustant-se a la normativa laboral vigent i als protocols establerts
 • Realitzar la gestió administrativa dels processos comercials, duent a terme les tasques de documentació i les activitats de negociació amb proveïdors, i d’assessorament i relació amb el client
 • Atendre als client/usuaris en l’àmbit administratiu i comercial assegurant els nivells de qualitat establerts i ajustant-se a criteris ètics i d’imatge de l’empresa/institució
 • Tramitar i realitzar la gestió administrativa en la presentació de documents en diferents organismes i administracions públiques, en el termini i la forma requerits

I a partir de segon...

Professorat en actiu i especialment vinculat als àmbits econòmics de les matèries que imparteixen.

Pràctiques en torn de matí per garantir-ne la seva realització en l’horari habitual d’activitat de les empreses reconegudes del sector.

Modalitat DUAL. Possibilitat de compaginar els estudis a l’aula amb l’entorn laboral per als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances.

Què pots fer després del CFGS d'Administració i Finances a distància?

Graus i Màsters Universitaris Marconi a distància

Centre d’Estudis Prat facilitarà el procés d’admissió i matrícules dels estudiants de l’Estat Espanyol als cursos de graus i màsters de la Marconi International University que es podran cursar en modalitat online i en idioma anglès o castellà.

Sol·licita informació
GRAU EN ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (Marconi International University)

+ CFGS D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES (Centre d’Estudis Prat)

 • M1 Comunicació i Atenció al Client
 • M2 Gestió de la Documentació Jurídica Empresarial
 • M3 Procés integral de l’Activitat Comercial
 • M4 Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa
 • M5 Ofimàtica, Processos de la Informació i Màrqueting Digital
 • M6 Anglès
 • M12 Formació i Orientació Laboral
 • M15 Màrqueting Empresarial
 • M5 Ofimàtica, Procés de la Informació i Màrqueting Digital
 • M7 Gestió de Recursos Humans
 • M8 Gestió Financera
 • M9 Comptabilitat Fiscal
 • M10 Gestió Logística i Comercial
 • M11 Simul·lació Empresarial
 • M13 Projecte d’Administració i Finances
 • M14 Formació a Centres de Treball
 • M15 Màrqueting Empresarial
 • Macroeconomia
 • Microeconomia
 • Política Econòmica
 • Economia Internacional
 • Sistema Bancari Global
 • Estadístiques Econòmiques
 • Economia i Gestió d’Empreses Internacionals
 • Planificació Econòmica
 • Tesi Final
Sortides universitàries

Anar a la Universitat

L’obtenció d’aquest títol, t’obre la porta a accedir a la Universitat mitjançant una prova d’accés per ampliar els teus coneixements en la matèria.

Cicles Formatius de Grau Superior

Obtenir Doble titulació

Amb un any més pots obtenir la doble titulació en Administració i finances i assistència a la direcció.

Sortides professionals

Borsa de Treball Pròpia

Treball com a gestor administratiu, comptable, responsable de tresoreria, agent comercial, d’assegurances en empreses o a l’Administració pública.

Sortides Professionals del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració i Finances a distància

Aquest tècnic exercirà la seva activitat en el sector econòmic d’una empresa gran, mitjana o petita, d’àmbit públic o privat, i en organismes públics. S’enumeren a continuació les ocupacions i els llocs de treball que es poden exercir quan s’adquireixi la competència professional definida pel títol:

 • Administratiu d’oficina o de despatx professional
 • Administratiu comercial
 • Administratiu de gestió i de personal
 • Comptable
 • Administratiu de banca i d’institucions financeres
 • Responsable de tresoreria
 • Responsable de sistemes de pagament
 • Responsable de cartera
 • Responsable de valors,
 • Responsable Internacional
 • Administratiu de l’Administració pública
 • Tècnic en gestió de cobraments
 • Auxiliar d’auditoria
 • Agent comercial d’assegurances, de bancs i d’institucions financeres
 • Gestor administratiu

Descobreix el Centre d’Estudis Prat

No et quedis sense plaça i sol·licita informació trucant al 93 215 58 52

INFORMA'T