Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials

Orientat a aquells que tingueu inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris; la filosofia; les manifestacions culturals; les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques; la gestió i administració pública; la comunicació; les relacions públiques; la publicitat; el turisme; i altres serveis d’oci.

Professors destacats:

Josep Maria Garriga
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, 28 anys a Centre d'Estudis Prat
Carme Gómez
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació i en Sociologia i Ciències Polítiques
Quim Pastor
Llicenciat en Geografia i Història. Autor del llibre "La vida sota les bombes"
Carme Caleya
Llicenciada en Llengües Aplicades Europees, especialització en Dret i Economia. Traductora Jurada d’anglès, francès i castellà

Nom i cognom: Anna Turón, exalumne de Centre d’Estudis Prat

Estudis al C.E.Prat: Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials (2007-2009)

Itinerari formatiu: Llicenciada en Dret a la Universitat de Barcelona. Actualment estic cursant el Màster d’accés a l’advocacia.

Actualment: treballo a “Caballé y Estellés Advocats”, com a col·laboradora de l’àrea de Família. Durant el meu període universitari vaig realitzar pràctiques al bufet Rossinyol & Alavedra advocats especialitzant-me en la branca de dret civil, en concret dret de família. Quan estava al penúltim any de carrera vaig realitzar pràctiques externes curriculars i posteriorment no curriculars a Corporación Legal S.L., al departament jurídic de protecció de dades. Seguidament vaig treballar a una notaria de Barcelona.

Què és el que més valores del centre? Del Centre destacaria la dedicació dels professors respecte dels alumnes. El tracte individualitzat que vaig rebre durant tota l’etapa de Batxillerat i la preocupació constant. També destacaria les formes que tenen en tractar l’alumnat, ja que són molt humans, en el sentit d’empatitzar amb l’alumne i ajudar a resoldre els problemes tant en l’àmbit acadèmic com personal. Vull felicitar en concret al Quim Pastor, professor d’Història i tutor de Batxillerat, per la seva professionalitat i sobretot per la seva persistència en creure en mi.

Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials

Batxillerat privat orientat a aquells que tingueu inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris; la filosofia; les manifestacions culturals; les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques; la gestió i administració pública; la comunicació; les relacions públiques; la publicitat; el turisme; i altres serveis d’oci. A Centre d’Estudis Prat, la modalitat de Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials ofereix 3 itineraris.

Cursant el Batxillerat amb Centre d’Estudis Prat disposaràs de...

Horari de classes de 8:30h a 15h

Professors amb àmplia experiència

Ferma aposta per l'anglès

Grups classe reduïts

Pla Docent Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials

CursAsignaturaDuració
1r Curs BatxilleratFilosofia I2h
Llengua castellana i literatura I2h
Llengua catalana i literatura I2h
Educació física2h
Anglès I3h
Ciències del món contemporani2h
Tutoria1h
2n Curs BatxilleratHistòria de la filosofia3h
Llengua castellana i literatura II2h
Llengua catalana i literatura II2h
Història3h
Anglès II3h
Tutoria1h

A cada curs s’han de cursar 1 assignatura comuna de modalitat, 2 assignatures de modalitat i 2 assignatures específiques.

CursComuna Modalitat Batxillerat (4h)Modalitat Batxillerat (4h)Específiques Batxillerat (2h)
1r Curs BatxilleratMatemàtiques CCSS IHistòria del món contemporani

Economia i Empresa I

Entrepreneurship
Llatí IHistòria del món contemporani

Literatura Universal

Taller Creatiu de Llengua
Estada a l’Empresa
CursComuna Modalitat Batxillerat (4h)Modalitat Batxillerat (4h)Específiques Batxillerat (2h)
2n Curs BatxilleratMatemàtiques CCSS IIGeografia

Economia i Empresa II / Història de l’Art

English for life
Llatí IILiteratura Castellana

Economia i Empresa II / Història de l’Art

Competència lingüística
 • A primer curs de Batxillerat:

  • Entrepeneurship
  • Taller Creatiu de Comunicació – Centre d’Estudis Prat ha pensat i bastit de contingut un Taller de creativitat en llengua catalana amb la finalitat d’oferir la possibilitat de conèixer o millorar les vostres potencialitats creatives mitjançant unes classes de caràcter eminentment pràctic i interactives on el teatre, la poesia, la música, la narració o el còmic esdevenen en els instruments d’aprenentatge habituals. Uns instruments doncs, que situen aquesta matèria en una plataforma excel·lent per aprofundir unes habilitats que a altres assignatures curriculars de Batxillerat difícilment es poden desenvolupar.
  • Estada a l’Empresa – Tot i que l’Estada a l’Empresa té una funció bàsicament orientadora i, per tant, no s’han de confondre amb unes pràctiques laborals, aprofita el bagatge i el prestigi obtingut a llarg dels anys en la Formació Professional, per posar a disposició de tots els seus alumnes de Batxillerat, la possibilitat de canalitzar les seves preferències i capacitats en un context diferent de l’estrictament acadèmic. Permet la realització de pràctiques empresarials d’acord amb els estudis i expectatives professionals sota la supervisió de la persona responsable de la seva coordinació i adequació als interessos del propi alumnat. Aquest opció formativa consta de 140 hores que poden ser cursades al llarg de tot el Batxillerat.
 • A segon curs de Batxillerat:

  • English for life – Es una assignatura específica pels estudiants que opteu per mantenir un contacte més intensiu amb la llengua anglesa, la seva cultura, i el conjunt dels costums del món anglosaxó. El Listening i Speaking esdevenen en aquest cas, canals formatius determinants. Respon a un format més obert i transversal i està adreçat als alumnes de Segon de Batxillerat.
  • Competència Lingüística – Conscient de les mancances dels estudiants en el domini de les capacitats lingüístiques en finalitzar el Batxillerat al nostre país, Centre d’Estudis Prat sempre ha realitzat una ferma aposta per a la millora de l’expressió i comprensió de textos, a fi de garantir que com a futur alumne/a d’estudis superiors, puguis assolir un nivell de coherència, cohesió, adequació, comprensió, resum, i correcció de textos suficient. Concretament, Centre d’Estudis Prat introdueix la matèria específica de Comentari de Text a 2n de Batxillerat, que és impartida pels mateixos professors responsables de les assignatures comunes de català i castellà. Un esforç que sens dubte els anys d’experiència de la nostra institució confirmen la corresponent millora de resultats als exàmens de llengua castellana i catalana de les PAU.

Matèries Específiques

Assignatura que ha estat impulsada per oferir a aquells alumnes que tingueu un especial interès en el món de la comunicació i de les noves tecnologies, la possibilitat d’aprofundir en el seu coneixement i ús, tot utilitzant la llengua globalment reconeguda d’aquest sector: l’anglès!

Permet ampliar els teus coneixements en Química i Biologia des d’una vessant eminentment pràctica, i aprendre anglès d’una manera interactiva i allunyada del format habitual d’aprenentatge d’aquesta llengua.

Centre d’Estudis Prat ha pensat i bastit de contingut un Taller de creativitat en llengua catalana amb la finalitat d’oferir la possibilitat de conèixer o millorar les vostres potencialitats creatives mitjançant unes classes de caràcter eminentment pràctic i interactives on el teatre, la poesia, la música, la narració o el còmic esdevenen en els instruments d’aprenentatge habituals. Uns instruments doncs, que situen aquesta matèria en una plataforma excel·lent per aprofundir unes habilitats que a altres assignatures curriculars difícilment es poden desenvolupar.

Tot i que l’Estada a l’Empresa té una funció bàsicament orientadora i, per tant, no s’han de confondre amb unes pràctiques laborals, aprofita el bagatge i el prestigi obtingut a llarg dels anys en la Formació Professional, per posar a disposició de tots els seus alumnes de Batxillerat, la possibilitat de canalitzar les seves preferències i capacitats en un context diferent de l’estrictament acadèmic.

Permet la realització de pràctiques empresarials d’acord amb els estudis i expectatives professionals sota la supervisió de la persona responsable de la seva coordinació i adequació als interessos del propi alumnat. Aquest opció formativa consta de 140 hores que poden ser cursades al llarg de tot el Batxillerat.

Centre d’Estudis Prat opta per incloure l’assignatura de Cultura científica entre les matèries específiques que ofereix a fi de garantir que el nostre alumnat de ciències adquireixi els coneixements necessaris per entendre elements fonamentals de la ciència com la importància de la investigació científica i la manera de treballar dels científics; els elements fonamentals del funcionament de la Terra i la natura; la progressió històrica de la Biomedicina i les malalties que ens afecten; l’evolució de les espècies i la revolució genètica; el desenvolupament de les noves tecnologies; i les seves conseqüències en el nostre entorn i en nosaltres mateixos.
Una matèria que a més, és impartida des d’una perspectiva dinàmica i interactiva on hi tenen cabuda petites investigacions i sortides formatives per a reforçar-ne el seu aprenentatge tot utilitzant també les noves tecnologies.

Es una assignatura específica pels estudiants que opteu per mantenir un contacte més intensiu amb la llengua anglesa, la seva cultura, i el conjunt dels costums del món anglosaxó. El Listening i Speaking esdevenen en aquest cas, canals formatius determinants. Respon a un format més obert i transversal i està adreçat als alumnes de Segon de Batxillerat.

Conscient de les mancances dels estudiants en el domini de les capacitats lingüístiques al nostre país, Centre d’Estudis Prat sempre ha realitzat una ferma aposta per a la millora de l’expressió i comprensió de textos, a fi de garantir que com a futur alumne/a d’estudis superiors, puguis assolir un nivell de coherència, cohesió, adequació, comprensió, resum, i correcció de textos suficient.
Concretament, Centre d’Estudis Prat introdueix la matèria específica de Comentari de Text a 2n de Batxillerat, que és impartida pels mateixos professors responsables de les assignatures comunes de català i castellà. Un esforç que sens dubte els anys d’experiència de la nostra institució confirmen la corresponent millora de resultats als exàmens de llengua castellana i catalana de les PAU.

I després de Batxillerat?

Per accedir als estudis universitaris cal  superar la prova d’accés a la universitat (PAU).

Aquesta prova és preparada a Centre d’Estudis Prat al llarg dels dos anys de Batxillerat, i molt especialment a partir del segon curs, que inclou un simulacre de la mateixa.

Per accedir a realitzar un Cicle Formatiu de Grau Superior cal superar un Curs específic d’acces que permet a les persones que el superen l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior. La durada mínima d’aquest curs és de 700 hores.

Ensenyaments de música i dansa (prova específica), Ensenyaments d’Art Dramàtic (prova específica), Ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals (prova específica), Ensenyaments d’Arts plàstiques i disseny (prova específica), Ensenyaments Esportius (prova accés)

Si vols viure, treballar fora, aprendre un idioma i conèixer un nou país, es tracta d’una experiència molt enriquidora.

Descobreix el Centre d’Estudis Prat

No et quedis sense plaça i sol·licita informació trucant al 93 215 58 52

INFORMA'T