Lona CICLES Post-JPO
idcat_mobil

Administració electrònica en el procés de preinscripció en el CF de grau superior (DEL 29 DE MAIG AL 7 DE JUNY)

Com a novetat per al curs 2018-2019 la preinscripció per als CFGS es fa totalment de forma electrònica, per la qual cosa desapareix l’opció de sol·licitud presentada en format paper. Això comporta que, sempre que sigui possible, s’estalviïn el tràmit d’aportar la documentació en paper d’aquelles dades que el Departament d’Ensenyament ja disposi (DNI, filiació de l’alumne/a, certificació acadèmica).

Com es tramita la sol·licitud?

La sol·licitud de preinscripció per accedir als estudis de cicle formatiu de formació professional de grau superior es pot presentar de dues maneres:

 1. Sol·licitud electrònica
  És la opció principal. Només cal disposar d’un mètode d’identitat digital reconegut per la Generatlitat i conèixer el codi IDALU
 2. Sol·licitud amb suport informàtic
  És la opció alternativa per a aquests tres supòsits:

  • Alumnes sense cap identificació digital
  • Alumnes de fora de Catalunya
  • Alumnes de Catalunya no escolaritzats a partir del curs 2015-2016

Recordeu que aquest any, per a la preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional no s’acceptaran sol·licituds presentades únicament en paper.

Sol·licitud electrònica

Per poder completar el tràmit de manera electrònica cal disposar d’una identificació digital i conèixer el propi IDALU.

El codi IDALU és el número d’identificació de l’alumne/a escolaritzat a Catalunya. Es pot consultar a l’aplicatiu del RALC. Per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats. En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor o el mateix alumne (si és major d’edat) pot sol·licitar aquest identificador als Serveis territorials del Departament d’Ensenyament acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

Convé recordar que els alumnes nous en el sistema educatiu de Catalunya no disposen d’IDALU.

Per completar el procés de preinscripció electrònica cal seguir aquests tres passos:

Quan l’alumne/a queda identificat en el registre electrònic de la Generalitat de Catalunya ha d’omplir les dades del formulari electrònic que trobarà a la seu electrònica del Departament d’Ensenyament. Entre d’altres dades, ha d’indicar la via d’accés al cicle formatiu de grau superior:

 • Via 1: alumnes procedents del batxillerat o equivalent.
 • Via 2: alumnes procedents d’un cicle formatiu de grau mitjà d’FP (amb formació addicional per a l’accés o sense).
 • Via 3: alumnes procedents de proves d’accés a un grau superior o altres requisits d’accés.També cal que especifiqui, per ordre de preferència, els centres educatius, els cicles formatius, el torn i el nivell (curs). El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica per a cicles formatius de grau superior s’acaba amb l’enviament del formulari, per la qual cosa no s’ha de presentar cap còpia al centre i tampoc cal presentar cap documentació d’identificació de la persona sol·licitant.

Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada i també el número de sol·licitud, que s’envia a l’adreça de correu electrònic que es faci constar en el formulari.

Sol·licitud amb suport informàtic

Si no té la possibilitat d’utilitzar la sol·licitud electrònica, pot utilitzar el formulari en suport electrònic que trobarà en la pàgina web del Departament d’Ensenyament . L’accés a aquest formulari no comporta cap tipus identificació electrònica prèvia per part de la persona que l’utilitza.

Quan s’ha de presentar la sol·licitud amb suport informàtic?

 • Alumnes sense cap identificació digital
 • Alumnes de fora de Catalunya
 • Alumnes de Catalunya no escolaritzats a partir del curs 2015-2016

2.1 Com funciona?

 • S’envia les dades mitjançant un formulari electrònic. Per això cal el número del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) d’un dels tutors (en cas d’alumnes menors d’edat) o de l’alumne/a si és major d’edat.
 • Una vegada enviat, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud.
 • S’ha de presentar al centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació, junt amb la documentació d’identificació personal.
 • L’aplicatiu informàtic informa d’un codi de sol·licitud (aquest codi es rep a l’adreça de correu electrònic que s’ha informat al formulari).
 • La sol·licitud queda registrada al sistema corporatiu de registre de documents de la Generalitat S@rcat. L’alumne/a obté un resguard amb número de sol·licitud i la data, i el número de registre d’entrada.

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat en primera opció dins el termini previst per a la presentació de la documentació.

En cas que no es presenti el comprovant de registre, dins el termini establert, i la documentació identificativa, la sol·licitud no es considera formalitzada. La data de registre de la sol·licitud és la de presentació de la sol·licitud al centre.

Enllaços externs

Disposeu d’informació completa i ben detallada de tot el procediment als diferents webs de la Generalitat:

 • Estudiar a Catalunya → Formació professional (grau superior)

  Pàgina d’informació del Departament d’Ensenyament sobre el procediment de preinscripció per a estudis de Formació Professional de Grau Superior.

 • Preinscripció al grau superior de formació professional

  Pàgina específica del tràmit a la web del Departament d’Ensenyament.
  Hi trobareu també l’accés per a realitzar la preinscripció telemàtica.

 • L'Administració Electrònica al procés de Preinscripció dels Cicles Formatius de Grau Superior

  Manual amb explicacions exhaustives del procediment de preinscripció telemàtica als cicles formatius de grau superior de formació professional a la XTEC.

 • Accés a l'aplicatiu del RALC

  Pàgina d’autenticació d’usuaris per accedir al RALC. Dins aquesta aplicació podreu consultar el vostre IDALU.

 • La preinscripció als cicles formatius de grau superior d’FP es pot fer amb idCATMòbil

  Notícia al portal del Consorci Administració Oberta de Catalunya.

Si tens qualsevol qüestió o necesites algun aclariment, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem a resoldre tots els dubtes sobre el nou procediment.

Telèfon: 93 215 58 52