Cicles Formatius a C.E. Prat

A Centre d’Estudis Prat, pots cursar Cicles Formatius de Grau Superior, estudis que combinen la teoria amb una àmplia part pràctica que permet als alumnes adquirir els coneixements i aptituds necessàries per accedir al món laboral. Els cicles que oferim al Centre estan relacionats amb diferents famílies.

Comerç i Màrqueting
Administració i Gestió
Hoteleria i turisme

Període de Preinscripció per a Cicles Formatius de Grau Superior - del 25 al 31 de maig 2017

Us esperem en...

Descarrega i presenta el full de preinscripció abans del 31 de maig

Full de Preinscripció CFGS

Documentació per a la preinscripció:

 1. Fotocòpia DNI
 2. Fotocòpia targeta sanitària
 3. Resguard títol dels últims estudis finalitzats (Batxillerat ó equivalent Prova d’accés a CFGS…)

Escull el teu Cicle

Tenim Cicles Formatius de Transport i Logística, Administració i Vendes i Turisme

CFGS Administració i Finances

Operacions de gestió i administració en els processos comercials,
Administració i Gestió , Cicles Formatius

CFGS Gestió de Vendes i Espais Comercials

Realitzar la gestió d’operacions comercials de compravenda i distribució
Cicles Formatius , Comerç i Màrqueting

CFGS Màrqueting i Publicitat

Utilitzar la força de les polítiques comunicatives i de
Cicles Formatius , Comerç i Màrqueting

CFGS Transport i Logística

Organitzar, gestionar, i controlar operacions del transport de mercaderies
Cicles Formatius , Comerç i Màrqueting

CFGS Comerç Internacional

Esdevenir un expert en gestió d’importacions i exportacions, així
Cicles Formatius , Comerç i Màrqueting

CFGS Guia, Informació i Assistències Turístiques

Dissenyar productes, a crear plans de màrqueting i de
Cicles Formatius , Hoteleria i turisme

CFGS Gestió d’Allotjaments Turístics

Coordinació d’establiments turístics, amb formació específica de comunicació i
Cicles Formatius , Hoteleria i turisme

Què t’oferim?

Més de 40 anys ensenyant Formació Professional

Professorat amb una àmplia experiència en el seu àmbit docent i una vocació permanent de millora i actualització

Ferma aposta per l’anglès amb grups de nivell i preparació d’exàmens oficials.

Programa d’emprenedoria en anglès amb dues conferències i 10 sessions de treball

Acreditació de competències en noves tecnologies ACTIC

Accés directe a l'últim any dels Graus en línia de Marconi International University - Miami

Beques programa internacional Erasmus

Extensa xarxa d’empreses col·laboradores que garanteix la realització de pràctiques empresarials a l’alumnat d’acord amb els estudis realitzats

Tutoria i orientació professional i acadèmica personalitzada

Borsa de Treball pròpia integrada per alumnes i ex alumnes del nostre centre

Programes de treball, pràctiques o voluntariat a l’estranger

Curs d'anglès intensiu d'estiu a la seu de Marconi International University - Miami

Anglès: A partir del curs 2017-18 classes en col·laboració amb l'Institut Nord-Americà!

Centre d’Estudis Prat ha situat aquesta llengua global de comunicació en un instrument habitual d’aprenentatge. Una aposta que comporta, entre altres possibilitats, que puguis utilitzar l’anglès en un nombre d’hores molt superior al requerit per l’Administració educativa.

Per aquest motiu, a partir del pròxim curs 2017-18, Centre d’Estudis Prat i l‘Institut nord-americà col·laboraran per oferir classes d’anglès als alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior a les aules del Centre per tal d’aconseguir els títols PET/FCE o CAE.

Pràctiques a l’estranger: Erasmus+

Centre d’Estudis Prat ha renovat la Carta Erasmus+ que ens ha permès enviar alumnes per realitzar la seva formació en centres de treball en països de tot Europa des de l’any 2007.

Es tracta de la nova Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE) que té com a objectiu “millorar la qualitat i enfortir la dimensió europea de l’ensenyament superior fomentant la cooperació transnacional entre universitats, estimulant la mobilitat a Europa i millorant la transparència i el ple reconeixement acadèmic dels estudis i qualificacions a tota la Unió.

Xinès al C.E. Prat

A Centre d’Estudis Prat fa més de tres anys que oferim l’opció d’estudiar aquest idioma als nostres cicles formatius, com hem fet sempre el nostre interès per formar bons professionals ens porta a avançar-nos a les demandes del mercat laboral.

S’imparteix a Comerç Internacional, Turisme i Transport i Logística.

Innovació en Màrqueting

Formació Professional Dual

ACONSEGUEIX UN CONTRACTE LABORAL O BECA ESTUDIANT!

La formació DUAL és la modalitat de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en la qual l’estudiant esdevé aprenent tot combinant la seva formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa mitjançant un CONTRACTE LABORAL O BECA.

Els centres educatius i les empreses col·laboradores comparteixen les responsabilitats formatives per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

És per aquesta raó, que l’alumnat realitza entre 970 i 990 hores de formació a l’empresa sota la supervisió del propi centre.

 • Impulsar la integració laboral dels alumnes millorant-ne el seu procés d’aprenentatge.
 • Garantir als alumnes una font d’ingressos econòmics que asseguri la seva contribució als costos associats de la seva formació.
 • Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca.
 • Desenvolupar el potencial professional tot aprenent en situacions reals de treball.
 • Incrementar les possibilitats de contractació atenent a l’experiència adquirida i la valoració realitzada per les empreses.
 • Poder sufragar bona part dels teus estudis mitjançant Beca o Contracte laboral.

1r Curs

 • 1r i 2n trimestre, estada de l’alumne/a exclusivament al centre educatiu.
 • 3r trimestre, estada de l’alumne/a al centre educatiu i a l’empresa.
  • Les primeres 100 hores són pràctiques ordinàries (FCT) pròpies de tot Cicle Formatiu de Grau Superior.
  • A partir del mes de Juny/Juliol, inici de l’estada de l’alumnat a l’empresa mitjançant beca o contracte laboral. 

2n Curs

 • El llarg de tot el segon curs l’alumne/a es forma de manera mixta tant al centre educatiu com a l’empresa mitjançant beca o contracte laboral. 

Mitjançant una entrevista personalitzada amb la persona responsable del Departament empresa-escola.

Centre d’Estudis Prat té un departament Empresa-Escola destinat exclusivament a cercar les millors pràctiques per cadascun dels seus alumnes com també, per vetllar per la qualitat impartida en els centres de treball on és destinat l’alumnat.

De manera conjunta amb els tutors responsables de cada grup, tot alumne/a és entrevistat i aconsellat a fi de garantir la màxima eficiència d’un procés de futur fonamental, que inclou prèviament la realització i estudi d’un Test de Competències personals.

Perquè els resultats i els anys d’experiència ens avalen!

L’índex d’inserció laboral al nostre centre és superior a la mitjana de Catalunya.

Centre d’Estudis Prat és una institució amb més de 40 anys d’experiència en la Formació Professional i en conseqüència de col·laboració amb el nostre entorn socioeconòmic.

Més de 200 empreses constitueixen la Xarxa d’Empreses Col·laboradores amb qui hi mantenim un permanent contacte gràcies a la nostra activitat docent fet que sens dubte, en facilita no només unes pràctiques de qualitat sinó també un grau d’inserció laboral superior a la mitjana catalana.

CFGS Gestió d’Allotjaments Turístics

Coordinació d’establiments turístics, amb formació específica de comunicació i

CFGS Comerç Internacional

Esdevenir un expert en gestió d’importacions i exportacions, així

CFGS Transport i Logística

Organitzar, gestionar, i controlar operacions del transport de mercaderies

CFGS Administració i Finances

Operacions de gestió i administració en els processos comercials,
Metodologia

Model Educatiu Cicles Formatius

Centre d’Estudis Prat és una institució amb més de 40 anys d’experiència en la Formació Professional. Una experiència que ha permès crear al llarg dels anys un model educatiu propi adaptat específicament a aquest àmbit fonamental del nostre sistema formatiu i que es regeix pels principis rectors.

Competències Generals

Mitjançant l’estudi dels Cicles de Grau Superior amb Centre d’Estudis Prat, aprofundiràs en el domini de les competències clau més requerides pels seleccionadors, millorant el teu perfil professional.

Autoconfiança

Flexibilitat

Planificació

Organització

Responsabilitat

Cooperació

Capacitat d’aprenentatge

Compromís amb l’organització

Capacitat d’adaptació

Gestió de recursos

Habilitats de comunicació

Treball en equip