Carta Erasmus d’Educació Superior 2014-2020

Centre d’Estudis Prat ha renovat la Carta Erasmus que ens ha permès enviar alumnes per realitzar la seva formació en centres de treball en països de tot Europa des de l’any 2007.

Se li ha concedit la nova Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE) on s’estableix el marc de Qualitat per la realització d’activitats europees i internacionals de cooperació amb empreses i d’altres institucions d’educació superior durant el periode (2014-2020).

Erasmus+ permet realitzar mobilitats en els següents casos:

Orientat a l’ensenyament superior, aquest programa té com a objectiu “millorar la qualitat i enfortir la dimensió europea de l’ensenyament superior fomentant la cooperació transnacional entre universitats, estimulant la mobilitat a Europa i millorant la transparència i el ple reconeixement acadèmic dels estudis i qualificacions a tota la Unió”.

Erasmus+ permet realitzar mobilitats en els següents casos:

Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior per estudis i/o pràctiques en empreses

Professionals de l'educació per a impartir docència i/o per rebre formació

Projecte "EUROPEAN PERSONAL BRANDING FOR EMPLOYMENT"

Aprovat dins del programa Erasmus+ (KA2Strategic Partnerships for Higher Education), i convocat per la Comissió Europea, el principal objectiu d’aquest projecte és ajudar a joves estudiants a aconseguir feina a través de l’adquisició de competències digitals.

Altres objectius que es persegueixen son els següents:

  • Fomentar la idea que les TIC poden ajudar a trobar feina.
  • Crear un pla d’estudis multidisciplinari basat en problemes de la vida real amb la participació de diferents sectors de l’educació.
  • Identificar les necessitats de formació i competències transversals necessàries per al desenvolupament i l’estratègia d’aprenentatge al llarg de la vida en línia basat en la marca personal i la cerca de feina.
  • Compartir continguts educatius relacionats amb la marca personal i la cerca de feina a través de l’ús de recursos educatius en obert.

Centre d’Estudis Prat és l’únic centre de Formació Professional Inicial de l’Estat que forma part del projecte European Personal Branding for Employment (EPBE).

El nostre Centre amb les llengües estrangeres

Centre d’Estudis Prat sempre s’ha compromès a promoure l’ús de llengües estrangeres en el context de la realitat actual. Conseqüentment, les classes es basen en la comunicació i estan especialment focalitzades en les activitats que impliquen la pràctica oral.

Per aquesta raó, l’adquisició de vocabulari i la gramàtica estan integrades en la interacció a l’aula i argumentades en l’objectiu que marca aquest aprenentatge, proporcionant així a l’alumne més contacte amb el llenguatge a aprendre.

D’altra banda, els nostres professors. contínuament fan que els estudiants participin en projectes que involucren l’ús de la llengua en situacions de la vida real dutes a terme per mitjà de les noves tecnologies i internet.

També oferim part dels plans d’estudi dels Cicles Formatius en anglès, cosa que facilita que estudiants d’institucions d’altres països puguin continuar la seva formació al nostre centre.

Pràctiques a l’estranger: Erasmus+

Centre d’Estudis PRAT acaba de rebre la confirmació que se li ha concedit la nova Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE) on s’estableix el marc de Qualitat per la realització d’activitats europees i internacionals de cooperació amb empreses i d’altres institucions d’educació superior durant el periode (2014-2020).

Orientat a l’ensenyament superior, aquest programa té com a objectiu “millorar la qualitat i enfortir la dimensió europea de l’ensenyament superior fomentant la cooperació transnacional entre universitats, estimulant la mobilitat a Europa i millorant la transparència i el ple reconeixement acadèmic dels estudis i qualificacions a tota la Unió”.

Centre d’estudis PRAT ha renovat la Carta Erasmus que ens ha permès enviar alumnes per realitzar la seva formació en centres de treball en països de tot Europa des de l’any 2007.

La nova Carta Erasmus ( Erasmus+) permet realitzar mobilitats en els següents casos:

  • D’estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior per estudis i/o pràctiques en empreses.
  • De personal per impartir docència i/o per rebre formació

En document adjunt podeu trobar les línies generals que marquen els criteris a seguir en el desenvolupament del Programa Erasmus a Centre d’estudis Prat

Amb Centre d’Estudis Prat tens la possibilitat d’ocupar-te en el mercat laboral des d’una perspectiva global.

La nostra institució manté convenis de col·laboració amb entitats especialitzades en l’ocupació de persones a l’estranger, així com en la realització de pràctiques o programes de voluntariat.

  • La confirmació de l’oferta laboral abans de partir.
  • L’assessorament legal que pots requerir per inserir-te al país de destinació.
  • El suport d’un coordinador responsable durant el transcurs del programa.
  • Informació i ajuda en la recerca d’allotjament.

En definitiva, aquesta opció facilita poder entrar en contacte amb demandes laborals d’àmbit internacional si aquestes s’adeqüen al teu perfil professional, i a la teva voluntat d’assumir el repte de partir a l’estranger!

Realització i organització de la mobilitat europea i internacional

El programa Erasmus a la nostra institució promou principalment pràctiques en centres de treball per als estudiants en empreses i la mobilitat del nostre professorat en empreses o institucions d’educació superior de la UE.

El nostre principal objectiu és atorgar uns estudis amb projecció de futur per als nostres estudiants, millorar el nivell de les llengües apreses en els seus estudis professionals i oferir la possibilitat de treballar en un entorn cultural diferent per tal d’enriquir les habilitats personals en els seus camps professionals i adaptar-se a les demandes del mercat de treball europeu.

Oferim als nostres alumnes tota la informació abans de sol·licitar la mobilitat Erasmus. El nostre alumnat rep un dossier a l’inici de curs amb informació sobre el seu any acadèmic, incloent –hi dades sobre el programa Erasmus a l’escola: activitats, la durada de l’estada, sol·licitud, procés de selecció, documentació, i l’import de la subvenció en els anys anteriors.

La mobilitat Erasmus per pràctiques en empreses (SMP) es basa en els acords bilaterals entre la nostra institució i empreses o Institucions.

Aquests acords tenen com a norma:

Una bona comunicació en la preparació de les activitats de formació entre els socis

El coordinador serà el responsable dels acords, activitats i accions desenvolupades per garantir l'alta qualitat de les pràctiques dels estudiant

Oferir les pràctiques laborals més adequades per als estudiants d'acord a les seves habilitats i personalitat

Seleccionar els estudiants que participen en el programa amb criteris clars i transparents

Assegurar que els estudiants reben els acords del seu programa d'estudis / pràctiques i els mecanismes d'avaluació corresponents

Nomenar un tutor a l'empresa / institució per supervisar la formació y mantenir contactes regulars per a realitzar el seguiment