El Batxillerat és una etapa d’ensenyament

…que consta de dos cursos escolars i combina continguts de les matèries comunes amb la diversitat i especificitat que ofereixen els seus diferents itineraris formatius. Centre d’Estudis Prat Ofereix 2 modalitats de Batxillerat (Ciències i tecnologia o Humanitats i ciències socials) i una oferta curricular que es defineixen amb: matèries comunes, matèries de modalitat, matèries optatives i treball de recerca.

... i accedeix a la Universitat

ClaraPastor
La Clara Pastor, exalumna del Batxillerat Prat a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna.

Nom i cognom: Clara Pastor, exalumna de Centre d’Estudis Prat

Estudis al C.E.PratBatxillerat privat d’Humanitats i Ciències Socials (2014-2016)

Itinerari formatiu actual: Primer curs del Grau de Relacions Internacionals a Blanquerna – Universitat Ramon Llull

Quina és la teva experiència amb el Batxillerat privat de Centre d’Estudis Prat? Des de la visita que vaig realitzar al Grau de Relacions Internacionals a Blanquerna amb la meva Escola a l’ESO fa anys, tenia molt clar que volia estudiar aquesta carrera un cop acabés el Batxillerat. Centre d’Estudis Prat va suposar un canvi radical en el meu interès pels estudis. La dedicació i vocació dels professors del Centre van despertar les meves ganes d’aprendre i van impulsar el meu interès en temes com la història i la llengua.

El fet que el centre tingui només 2 línies de Batxillerat permet un tracte molt proper i personalitzat. Els professors et coneixen i sempre estan atents a tot el que puguis necessitar per tal que aconsegueixis el teu objectiu. No només es preocupen pels teus resultats acadèmics, sinó també per al teu estat d’ànim i fan el possible per ajudar-te i que aquest no afecti pejorativament a les notes.

Una altra cosa que destacaria de Centre d’Estudis Prat és el fet que combinen l’activitat formativa amb sortides i activitats relacionades amb els temes que estàs treballant a classe i que et permeten interioritzar conceptes sense adonar-te’n.

Com veus el teu futur? Els estudis que actualment curso han superat les meves expectatives, estic molt contenta amb l’elecció feta anys enrere. M’interessa la branca diplomàtica, i m’agradaria treballar en una organització internacional en afers exteriors. Ja estic pensant on cursar el 3r curs del Grau Universitari fóra d’Espanya per a iniciar la meva experiència Internacional.

image1

Nom i cognom: Helena Garganté, exalumne de Centre d’Estudis Prat

Estudis al C.E.PratBatxillerat de Ciències i Tecnologia (2009-2011)

Itinerari formatiu: Grau en Fisioteràpia a la Universitat Internacional de Catalunya (2011 – 2015). Postgrau sobre Dolor i Disfunció Miofascial (Punció Seca) (2016). El pròxim curs Màster en Fisioteràpia Esportiva i Readaptació a l’Activitat Física i segurament Grau en Podologia.

ActualmentConsulta privada Sportwell SCP, centre de fisioteràpia esportiva a Sant Cugat del Vallès, Consulta privada al Meetgym Sant Cugat, Consulta al gimnàs SAF situat a la Universitat Autònoma de Barcelona i Club de bàsquet de Sant Cugat de Vallès (UESC) oferint servei a tot el club.

Què és el que més valores del centre? Del Centre destacaria la professionalitat de tots els professors i treballadors. En el meu cas, vaig decidir canviar-me i començar de nou, en un moment que ningú apostava per mi, em vaig trobar amb uns professors molt implicats, amb ganes d’ensenyar i donar una oportunitat a tothom.

Val la pena destacar el pla d’avaluació que tenen. Exàmens gairebé cada setmana que et permet recuperar si algun t’ha anat malament. Es basen molt a treballar la selectivitat i en el moment d’arribar estem perfectament preparats per afrontar-la i superar-la.

També ajuda el “bon rotllo” i el feeling que agafes amb els professors. Realment recordo molts moments bons amb tots ells.

Projecte Pedagògic Batxillerat

Centre d’Estudis Prat ofereix un Batxillerat privat que es regeix per un model educatiu propi amb 90 anys d’història que fonamenta la seva activitat docent en la gestió del talent del seu alumnat a partir d’un seguiment personalitzat del seu creixement personal i formatiu per part de la figura propera del tutor o tutora responsable. Descobreix amb nosaltres el projecte pedagògic del Batxillerat privat del centre.

METACONEIXEMENT

Optimització de les experiències d’aprenentatge amb mètodes eficaços d’ensenyament que potencien les habilitats cognitives de l’alumne de Batxillerat. Mètodes com Learning by doing, permeten una transmissió de coneixements i continguts a través de reptes i projectes (ABP o PBL, Project-based learning).

APRENENTATGE INDIVIDUAL I INTERACTIU ALUMNE-PROFESSOR

Sense barreres acadèmiques. El món és una realitat complexa i interdisciplinar. Sortides i tallers especials a càrrec d’experts en totes les disciplines de Batxillerat que s’imparteixen. Impulsem l’Estada a l’empresa per a tots els alumnes de 1r de Batxillerat per tal d’iniciar els primers contactes amb el món professional.

INNOVACIÓ PROJECTE PEDAGÒGIC

Solucions singulars personalitzades a Batxillerat: Gamificació, flipped classroom, adequació de continguts, atenció a la diversitat…

APRENENTATGE INTEGRAL 360º

Avaluació contínua i per competències, professors en constant innovació pedagògica per expandir totes les possibilitats dels nostres alumnes de Batxillerat.

POTENCIAR EXPERIÈNCIA ACADÈMICA VS. PROFESSIONAL

Expandim els coneixements pràctics i professionals dels nostres alumnes de Batxillerat a través d’especialitats que potencien l’anglès i les competències professionals. Amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Nord-americans.

GLOBALITZACIÓ I OBERTURA INTERNACIONAL

Revolució digital, projecte semipresencial, globalització i obertura a l’estranger per experiències acadèmiques i professionals al Batxillerat. Programa Erasmus i Programes d’innovació.

Anglès: A partir del curs 2017-18 classes en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Nord-Americà!

Centre d’Estudis Prat ha situat aquesta llengua global de comunicació en un instrument habitual d’aprenentatge. Una aposta que comporta, entre altres possibilitats, que puguis utilitzar l’anglès en un nombre d’hores molt superior al requerit per l’Administració educativa.

Per aquest motiu, a partir del pròxim curs 2017-18, Centre d’Estudis Prat i l‘Institut nord-americà col·laboraran per oferir classes d’anglès als alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior a les aules del Centre per tal d’aconseguir els títols PET/FCE o CAE.

Què t’oferim al Batxillerat Prat?

Volem saber els vostres reptes!

És impossible construir un projecte comú, si abans no coneixem els reptes de cadascun de tots nosaltres. Per això, realitzem una entrevista personalitzada a cadascun dels nostres nous alumnes de Batxillerat.

Professorat amb àmplia experiència docent!

Centre d’Estudis Prat, conscient que el professorat és un factor essencial de l’èxit del nostre projecte educatiu, sempre ha vetllat per integrar persones amb una àmplia experiència docent i una cultura vital d’aprenentatge i millora, amb una ferma vocació docent i un clar compromís de formació envers el seu alumnat de Batxillerat.

Comencem tots junts!

Com a centre de formació postobligatòria, tots els alumnes de Batxillerat inicieu una nova etapa vital en uns estudis que determinaran en bona mesura el vostre futur.

T’acompanyem en la teva formació!

Nosaltres et garantim el nostre suport permanent al llarg dels teus estudis de Batxillerat.
Des de l’assumpció de responsabilitats, des del coneixement objectiu de les pròpies capacitats, i des dels reptes que cadascú es proposi.

Formem un mateix equip!

Pel nostre model educatiu, l’alumne de Batxillerat és el centre de l’activitat docent. Per a la nostra institució, la nostra raó de ser! Professors i alumnes, formem part d’un mateix equip amb uns objectius compartits.

Grups classe amb pocs alumnes!

El nombre d’alumnes de Batxillerat per curs no acostuma a superar els 25 en les matèries comunes. A les de modalitat, els grups són molt més reduïts. Uns nombres, doncs, que asseguren la proximitat que requereix el nostre model educatiu, garantint una atenció personalitzada a cada un dels nostres alumnes.

Estudia al matí!

A la tarda, tu ets responsable de com construeixes el teu futur! El nostre horari és de 8:30h a 15h. Aprofita la tarda per repasar les classes, treballar o fer esport.

Decideix el teu futur!

La pràctica totalitat dels nostres alumnes de Batxillerat aconsegueix accedir a la Universitat o bé, cursar un Cicle de Grau Superior de caràcter eminentment pràctic amb dues sortides ben definides: la inserció professional, i l’accés a la universitat.

Com estudiem Batxillerat?

Per Centre d’Estudis Prat, alumne, pares, escola, som parts essencials d’un mateix equip amb un ferm compromís: assolir els objectius proposats des del sentit de la responsabilitat de totes les parts. Per això el nostre model de Batxillerat privat es basa en :

Signe d’identitat del nostre centre que ha de fer possible respectar i estimular el ritme d’aprenentatge de cada alumne de Batxillerat. Tothom requereix un tracte diferenciat atenent a la seva personalitat, les seves capacitats, i els reptes que es proposi.

Pioners en introduir aquesta metodologia de Batxillerat a Catalunya als anys 70, i fent ús de l’autonomia de centre que ens confereix l’actual marc normatiu, aquest sistema garanteix un seguiment de l’evolució de l’alumne de manera permanent. Una metodologia que permet adoptar a temps, totes aquelles mesures formatives i d’acompanyament que facin possible que l’alumne superi amb èxit les proves que l’han de conduir a l’obtenció del títol de Batxillerat, i per tant l’accés a unes perspectives educatives i professionals molt més àmplies. A efectes pràctics, aquest tipus d’avaluació implica que al llarg d’un mateix curs, l’alumne sigui avaluat tenint un compte el seu rendiment i la seva evolució acadèmica mitjançant 8 butlletins d’avaluació.

La tutoria personalitzada al Batxillerat té un objectiu ben definit: que cada estudiant obtingui el màxim profit de les seves capacitats i del seu aprenentatge.
El tutor coneix els seus alumnes no només en el seu rendiment i les seves capacitats, sinó també en les seves motivacions, vocació i reptes. No hi ha bons i mals alumnes, sinó millor o pitjor adaptats, orientats i supervisats amb ritmes diversos d’aprenentatge que responen al conjunt de la seva personalitat.

La constant comunicació i coordinació entre l’escola, l’alumne, i els pares, és l’instrument que garanteix un fil conductor permanent entre les parts integrants del compromís educatiu adquirit per totes elles en el moment d’inscriure una persona com alumne de Batxillerat de la nostra institució.

L’etapa de Batxillerat no només és fonamental des d’una perspectiva acadèmica, sinó també des d’una altra personal. La superació d’aquests estudis coincideix amb una etapa vital de l’alumnat molt important. El model educatiu de Centre d’Estudis Prat inclou l’orientació universitària i/o professional de l’alumnat. Una orientació que té per finalitat descobrir quines són les millors potencialitats de cadascun dels seus alumnes, com també quines sortides professionals i dificultats acadèmiques pot comportar cadascuna de les decisions que s’adoptin de cara a un futur pròxim.

A diferència d’un model educatiu que es fonamenta en un tipus d’avaluació continuada i global, les proves d’accés a la universitat (PAU) són tot un repte pels alumnes, no només pel grau de dificultat que per ella mateixa comporta, sinó també pel fet que en bona mesura el resultat de 3 dies d’exàmens pot determinar les perspectives de futur que cada alumne s’havia proposat al llarg de tot el Batxillerat. És per aquesta raó, que des d’un bon principi, Centre d’Estudis Prat, adequa els seus exàmens de Batxillerat al model i estructura de proves de les PAU, incloent-hi un simulacre de la mateixa abans de la seva realització.

El treball de recerca consisteix en un projecte d’investigació proposat per l’estudiant al voltant d’un tema del seu interès. Aquest treball, sens dubte esdevé un repte important per a l’alumne, atenent al seu caràcter singular, nou i sostingut en el temps. Una matèria doncs, que requereix el seguiment permanent d’un professor responsable i coneixedor de la temàtica finalment escollida. Centre d’Estudis Prat opta des de fa anys per concentrar la realització i finalització d’aquesta assignatura a primer de Batxillerat, a fi d’alliberar a l’alumne d’aquesta responsabilitat en el curs següent. Una opció que l’experiència de molts anys ens ha demostrat que permet a l’alumne concentrar-se plenament a superar el Batxillerat i les PAU amb èxit.

L’horari de Batxillerat de Centre d’Estudis Prat, que concentra les hores lectives pel matí, permet entre altres possibilitats, que l’alumne pugui inscriure’s a l’aula d’estudi dues tardes a la setmana. Una aula que evidentment està supervisada per dos professors responsables de Batxillerat. Un de l’àrea de ciències i l’altre del de lletres. Aquesta opció voluntària, permet que l’alumne rebi un suport complementari a l’hora de preparar les seves proves d’examen o bé assegurar que els coneixements impartits a classe hagin estat realment assumits de manera satisfactòria. La inscripció en aquesta eina de reforç acadèmic i d’aprenentatge de tècniques d’estudi, depèn de la decisió del mateix alumne i dels seus pares, prèvia valoració del tutor responsable.

Les sigles ACTIC corresponen a la denominació “Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació”. Des de Centre d’Estudis Prat es promou l’obtenció d’aquesta tipologia d’acreditacions de competència digital reconegudes per la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de dotar als seus alumnes de Batxillerat, d’uns certificats que possibilitin acreditar un determinat nivell de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

La pràctica d’activitat física es relaciona de forma positiva amb el rendiment acadèmic i la millora de l’estat d’ànim. Naturalment, també en promou la motivació per integrar hàbits saludables de per vida tant des d’una perspectiva lectiva com pràctica. Com no pot ser de cap altra manera, Centre d’Estudis Prat incorpora dins de les seves activitats docents, la pràctica esportiva a “áccura sport & wellness center” (clubsacurra.es), un centre esportiu ubicat al costat de les nostres instal·lacions amb equipaments d’alt rendiment que fan possible que esports com el cycling o spinning; aiguagym; kangoo power; circuit training; o body combat; siguin exercicis que els alumnes de Batxillerat poden realitzar guiats per un professor titular responsable.

Pla docent Batxillerat

Asignatura hores setmanals Professor/a
Global Matèries Comunes 17 h.

Llengua i literatura catalana I 2 h. Josep Maria Garriga
Llengua i literatura castellana I 2 h. Josep Maria Garriga
Llengua estrangera: Anglès I 3 h. Marc Massana
Llengua estrangera: High I 3 h. Carmen Caleya
Llengua estrangera Estàndard I Marc Massana
Filosofia i Ciutadania 2 h. Carmen Gómez
Educació física 2 h. Sergi Tirado
Ciències del món contemporani 2 h. Laura Martínez
Treball de Recerca Laura Martínez
Tutoria
Global Comuna d’Opció 8 h.

Matemàtiques I 4 h. Cristina Valls
Matemàtiques CCSS I 4 h. Laura Martínez
Global Modalitat 27 h.

Química I 4 h. Cristina Valls
Física I 4 h. Andreu Torres
Biologia I 4 h. Laura Martínez
Dibuix Tècnic I 4 h. Andreu Torres
Ciències de la terra i medi ambient I 3 h. Laura Martínez
Història Món Contemporani 3 h. Quim Pastor
Economia d’Empreses I 3 h. Marta Casassas
Literatura Universal 3 h. Josep Maria Garriga
Global Específiques 6 h.

Entrepreneurship 2 h. Laura Martínez
Digital Skills 2 h.
Sciences Labs 2 h. Josep Maria Garriga
Taller Creatiu de Comunicació 2 h.
Estada a l’Empresa 140 h.
Assignatura hores setmanals Professor/a
Matèries Comunes 21 h.
Llengua i literatura catalana II 3 h Josep Maria Garriga
Llengua i literatura castellana II 3 h Josep Maria Garriga
Llengua estrangera: Anglès II 3 h Marc Massana
Llengua estrangera: High 3 h Mariona Martin
Llengua estrangera Estàndard 3 h Carmen Caleya
Història de la filosofia 3 h Marta Casassas
Història 3 h Quim Pastor
Tutoria
Comuna d’Opció 43 h.

Matemàtiques II 4 h Andreu Torres
Matemàtiques CCSS II 4 h Cristina Valls
Modalitat 43 h.

Física II 4 h Andreu Torres
Dibuix Tècnic II 4 h Andreu Torres
Economia d’Empreses II 4 h Marta Casassas
Biologia II 4 h Laura Martínez
Química II 4 h Cristina Valls
Geografia II 4 h Marta Casassas
Historia de l’Art 4 h Quim Pastor
Ciències de la terra i medi ambient II 3 h Laura Martínez
Específiques

English for life Carmen Caleya
Competència lingüística Josep Maria Garriga