DIVENDRES – 1 de setembre de 2017 DILLUNS – 4 de setembre de 2017
8,30 a 10 h ECONOMIA DE L’EMPRESA MATEMÀTIQUES CCSS
QUÍMICA LLATÍ
BIOLOGIA MATEMÀTIQUES
10 a 10,15 h
10,15 a 11,45 h CASTELLÀ ANGLÈS
C.T.M.A. FÍSICA
11,45 a 12,00 h
12,00 a 13,30 h HISTÒRIA DEL MÓN
FILOSOFIA CATALÀ