Us informem del llistat de llibres de text per a alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de Centre d’Estudis Prat per al curs 2016-2017.

GUIA INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES - 1r Curs

Assignatura Llibre Editorial ISBN

FRANCÈS*

Objectif Express 1 – Livre de l’élève + CD

Débutant (A1-A2)

Hachette FLE

ISBN 9782011560070

Cahier d’activités

Hachette FLE

ISBN 9782011560087

ALEMANY* THEMEN AKTUELL 1

Kursbuchmit CD-ROM

Pack: Libro del alumno/2 Audio-Cd’s/1 CD-ROM

Hueber

ISBN 978-3-19-1416904

ANGLÈS

English for International Tourism

Upper Intermediate Coursebook

Pearson

ISBN 9-781447-923916

 XINÉS* INTEGRATED CHINESE

Level 1 Part 1 Textbook Simplified Characters

CHENG & TUSI

ISBN 978-0-88727-638-5

*Opcions de Segona Llengua Estrangera

MÀRQUETING I PUBLICITAT / GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS

Assignatura Llibre Editorial ISBN

ANGLÈS

MARKET LEADER 3rd EDITION INTERMEDIATE

With My EnglishLab

Pearson

ISBN 978-1-4479-2227-8

COMERÇ INTERNACIONAL - 1r Curs

Assignatura Llibre Editorial ISBN

FRANCÈS*

OBJECTIF EXPRESS 1– Livre de l’élève + CD audio+ Cahier d’activités

Hachette

ISBN -2011554454

ISBN -2011554276

ALEMANY* THEMEN AKTUELL 1

Kursbuchmit CD-ROM

Pack: Libro del alumno/2 Audio-Cd’s/1 CD-ROM

Hueber

ISBN 978-3-19-1416904

ANGLÈS

MARKET LEADER 3rd EDITION

UPPER INTERMEDIATE  –With My EnglishLab

Pearson

ISBN 978-1-4479-2229-2
 XINÉS* INTEGRATED CHINESE

Level 1 Part 1 Textbook Simplified Characters

CHENG & TUSI

ISBN 978-0-88727-638-5

*Opcions de Segona Llengua Estrangera

COMERÇ INTERNACIONAL - 2n Curs

Assignatura Llibre Editorial ISBN

COMUNICACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT

MARKET LEADER 3rd EDITION

UPPER INTERMEDIATE

With My EnglishLab

Pearson

ISBN 978-1-4479-2229-2

ADMINISTRACIÓ I FINANCES - 1r Curs

Assignatura Llibre Editorial ISBN

ANGLÈS

INTELLIGENT BUSINESS

Pearson

ISBN 978-14082-5599-5

ADMINISTRACIÓ I FINANCES - 2n Curs

Assignatura Llibre Editorial ISBN

COMPTABILITAT I FISCALITAT

COMPTABILITAT I FISCALITAT Ed. MacMillan ISBN978-84-15656-76-0

TRANSPORT I LOGÍSTICA - 2n Curs

Assignatura Llibre Editorial ISBN

COMUNICACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT

MARKET LEADER 3rd EDITION

UPPER INTERMEDIATE

With My EnglishLab

Pearson

ISBN 978-1-4479-2229-2