Us informem del llistat de llibres de text per a alumnes de 1r i 2n de Batxillerat de Centre d’Estudis Prat per al curs 2016-2017.

1r de Batxillerat - Matèries Comunes

Assignatura Llibre Editorial ISBN

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Llengua catalana i literatura 1 ENLLAÇ

Ed. Teide

ISBN 978-84-307-5338-3

Tirant lo Blanc. Episodis amorosos

Educaula.Col.Les Eines 73

ISBN 978-84-15192-94-7

Nova Antologia de  poesia catalana

Educaula.Col.Les Eines 73

ISBN 978-84-15192-73-2

LLENGUA CASTELLANA   I LITERATURA

CONECTOR

Ed. Teide

ISBN 978-84-307-5350-5

Novelas ejemplares

Austral educacion. Narrativa

ISBN 978-84-67044010

La casa de Bernarda Alba

Austral educacion. Teatro

ISBN 978-84-67044027

FILOSOFIA

Filosofia

Ed. Vicens Vives

978-84-632-3203-4

ANGLÈS

Advanced Contrast for Batxillerat 1

Student’s book

Ed. Burlington

978-9963-48-871-1

CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI

Ciències per al món contemporani (Optatiu)

PROJECTE LA CASA DEL SABER

Grup promotor Santillana

978-84-9047-9070

CULTURA CIENTÍFICA

* Compra Optativa

CULTURA CIENTÍFICA SERIE EXPLORA 1 BTX SABER FER

Grup Promotor Santillana

978-84-904-7907-0

1r de Batxillerat - Matèries MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Assignatura Llibre Editorial ISBN

MATEMÀTIQUES

Matemàtiques 1 Bat (Ciències i Tecnologia)

Grup Promotor Santillana

ISBN 978-84-904-7696-3

FÍSICA

Física 1

Grup Promotor Santillana

ISBN 978-84-9047-7144

QUÍMICA

Química 1 Batxillerat

Mc Graw Hill

ISBN 978-84-481-8137-6

DIBUIX TÈCNIC

Dibuix Tècnic 1

Ed. Casals

ISBN 978-84-218-4790-9

BIOLOGIA

Biologia 1r Batxillerat  (Projecte La casa del saber)

Grup Promotor Santillana

ISBN 978-84-9130-2735

C.T.M.A

Ciències de la terra i del medi ambient I

Ed. Castellnou

ISBN 978-84-98049237

1r de Batxillerat - Matèries MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Assignatura Llibre Editorial ISBN

MATEMÀTIQUES CCSS

Matemàtiques aplicades a les ciències socials 1

Mc Graw Hill

ISBN 978-84-481-9607-3

Hº MÓN CONTEMPORANI

Història del món contemporani

Grup Promotor Santillana

ISBN 978-84-91302803

ECONOMIA DE L’EMPRESA

Economia de l’empresa 1

Ed. Edebé

ISBN 978-84-236-9090-9

LITERATURA UNIVERSAL

No hi ha llibre de text

2n de Batxillerat - Matèries Comunes

Assignatura Llibre Editorial ISBN

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

ALTAVEU

Ed. Teide

ISBN 978-84-307-5287-4

BEARN a la sala de les nines

Col.Educació 62,87

ISBN 978-84-15954-10-1

La Plaça del diamant

qualsevol edició

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

BITÁCORA

Ed. Teide

ISBN 974-84-307-5283-6

Últimas tardes con Teresa

Penguin Random House Grupo Ed.

ISBN 978-84-90-62-810-2

Segunda antologia de poesia española

Austral educacion. Poesia

ISBN 978-84-6704199

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

Història de la filosofia

ISBN 978-84-682-3607-0

ANGLÈS

Advanced Contrast for Batxillerat 2

Student’s book

Ed. Burlington

978-9963-48-910-7

HISTÒRIA

Història

Grup promotor Santillana

978-84-9130-2803

2n de Batxillerat - Matèries MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Assignatura Llibre Editorial ISBN

MATEMÀTIQUES

Matemàtiques 2 Batx (Ciències i Tecnologia) – OPTATIU –

Grup Promotor Santillana

ISBN 978-84-9130-2797

FÍSICA

Física 2 – OPTATIU –

Grup Promotor Santillana

ISBN 978-84-9130-2384

QUÍMICA

Química 2 Batxillerat

Mc Graw Hill

ISBN 978-84-481-8463-6

DIBUIX TÈCNIC

Dibuix Tècnic 2

Ed. Casals

ISBN 978-84-218-6147-9

BIOLOGIA

Biologia 2

Grup Promotor Santillana

ISBN 978-84-9130-2766

C.T.M.A

Ciències de la terra i del medi ambient 2

Ed. Castellnou

ISBN 978-84-9804-64-03

2n de Batxillerat - Matèries MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Assignatura Llibre Editorial ISBN

MATEMÀTIQUES CCSS

Matemàtiques aplicades a les ciències socials 2

Mc Graw Hill

ISBN 978-84-486-1045-6

GEOGRAFIA

Geografia

Edebé

ISBN 978-84-236-9525-6

ECONOMIA DE L’EMPRESA

Economia de l’empresa 2

Ed. Edebé

ISBN 9788448183837

HISTÒRIA DE L’ART

DD.AA Història de l’art

Vicens Vives ISBN 978-84-682-0010-1